» Omgaan met Astma
Leren omgaan met astma is een proces, waarin u probeert voor uzelf het evenwicht te vinden tussen beperkingen en mogelijkheden.

U zult afwegingen moeten maken. Wanneer zijn mijn klachten acceptabel voor mij? Vraag ik mijn omgeving om rekening te houden met mijn klachten? Om op deze lastige vragen een antwoord te krijgen, kunt u hulp vragen of advies inwinnen bij uw arts of longverpleegkundige. U kunt ook zelf informatie verzamelen of misschien helpt het u om eens met lotgenoten te praten. Uiteindelijk neemt u zelf een beslissing over hoe u om wilt gaan met uw astma.

Zelf beslissen

U zult dagelijks moeten afwegen: wanneer zijn mijn astmaklachten acceptabel voor mij? En hoe maak ik mijn omgeving duidelijk dat ik benauwd kan worden van bepaalde prikkels?

Als u deze vragen voor uzelf kunt beantwoorden, kunt u beter beslissingen nemen. Want u bent zelf degene die beslist over hoe u wilt omgaan met uw astma. Een voorbeeld:

Het uitgaan met een groepje vrienden is altijd erg gezellig, maar in rokerige ruimtes wordt u gauw benauwd. Wat doet u?

U kunt uw arts vragen of u een extra pufje kunt nemen. U kunt ook overleggen met uw vrienden. Misschien is er een café waar het niet rokerig is. Of u kunt de mensen bij u thuis uitnodigen.

U kent vast voor uzelf genoeg voorbeelden uit de praktijk waarin u moest kiezen vanwege uw astma. Onthoud dat u zelf de afweging maakt. En dat er vaak meer mogelijk is dan u denkt!

Deskundige hulp inschakelen
Hoewel u zelf uw beslissingen neemt, hoeft u niet alles zelf op te lossen. Er zijn verschillende deskundigen waar u terecht kunt met vragen of voor advies. Wanneer u vragen hebt over astma en hoe daarmee om te gaan, is de huisarts het eerste aanspreekpunt.


Longverpleegkundige
Wanneer u allergisch bent voor de huisstofmijt kunt u voor advies terecht bij een gespecialiseerde longverpleegkundige. Deze kan helpen bij het kiezen van vloerbedekking, beddengoed en andere maatregelen die de prikkels in uw woning kunnen wegnemen. Via de thuiszorg kunt u rechtstreeks contact opnemen met een longverpleegkundige.
Praten met lotgenoten
Het kan fijn zijn om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten: andere mensen met astma of ouders van kinderen met astma. U kunt in contact komen met lotgenoten via deze website of via een afdeling van het Astma Fonds in uw eigen omgeving.

Informeer uw omgeving.
Er zijn situaties waarin het handig is dat mensen uit uw omgeving weten wat uw astma inhoudt. Dan kunnen zij rekening met u houden: door niet te roken op een verjaardag of geen parfum op te doen. Veel mensen zullen begrip hebben voor uw beperkingen wanneer u uitlegt dat deze door uw astma komen.

Misverstanden
Door anderen over uw astma te vertellen, kunt u allerlei misverstanden wegnemen. Mensen zeggen bijvoorbeeld wel eens:

'Astma is besmettelijk'. Dat is niet waar. Astma kan wel in bepaalde families veel voorkomen, omdat de aanleg voor astma erfelijk is.
'Astma zit tussen je oren'. Emoties kunnen invloed hebben op benauwdheid, maar alleen mensen met de lichamelijke aanleg voor astma kunnen een aanval van benauwheid krijgen.
'Aan astma ga je niet dood.' Het komt zelden voor dat iemand stikt in een astma-aanval, maar het kan wel gebeuren. Daarom is het belangrijk dat mensen met astma hun klachten goed in de gaten houden en hun medicijnen zorgvuldig gebruiken.
'Je groeit er overheen.' Niet helemaal waar. De aanleg voor astma verdwijnt niet. Klachten kunnen altijd de kop weer op steken, vooral als iemand opnieuw gaat roken.
'Rust houden' Rust nemen lijkt voor de hand liggen. Maar door een goede behandeling kan iemand met astma aan veel activiteiten meedoen en vaak ook sporten. Beweging is zelfs goed om de astmaklachten in de hand te houden.Werk- en schoolomgeving
Ook op het werk of op school is het goed om anderen te vertellen over uw of jouw astma. Dat voorkomt vervelende reacties, wanneer u een keer verzuimt of niet kunt meedoen aan een activiteit. Heeft u vragen over de keuze van een beroep of een andere werkkring? Ga dan vooral uit van uw eigen interesses en uw sterke kanten. Denk niet alleen aan uw beperkingen. Overleg eens met uw arts, de longverpleegkundige, iemand van de Astma Fonds advieslijn, de Arbodienst of het CWI (arbeidsbureau). Weet ook dat iedereen recht heeft op een gezonde, rookvrije werkplek.

Emoties en angst
Het gevoel niet genoeg lucht te krijgen kan zeer beangstigend zijn. Belangrijk is niet in paniek te raken omdat onbeheerst ademhalen de benauwdheid en angst alleen maar erger maken.


Hyperventilatie bijvoorbeeld kan de klachten verergeren. Iemand met astma kan niet altijd het verschil voelen tussen astma en hyperventilatie. Daar komt bij dat een astma-aanval en een hyperventilatieaanval kunnen overgaan. Wanneer u bang bent voor benauwdheid kan het rust geven als men met de arts en/of de partner bespreekt wat men moet doen bij een aanval van benauwdheid.


Neerslachtigheid
Mensen die op latere leeftijd astma krijgen worden vaak overvallen door de diagnose en het idee dat men moet leven met klachten en beperkingen. Dit kan gevoelens van angst en boosheid oproepen. De toekomst ziet er anders uit dan u zich had voorgesteld.Dit kan leiden tot somberheid. Zo moet u misschien van werk veranderen, minder werken, afspraken met vrienden afzeggen of kan men bepaalde hobby’s niet meer uitoefenen. Soms kunt u zich schuldig of verdrietig voelen, omdat de partner, familie of de werkgever belast wordt met de aandoening, of anderen onbegrip tonen voor de klachten.

Soms helpt het om u te concentreren op dingen die u nog wel kunt. Dit kan u weer energie geven. Ook erover praten of hulp zoeken helpt, dit kan voorkomen dat u er zelf niet meer uitkomt.

Werk en beroep
Mensen met astma kunnen zelf de gezondheidsklachten beperken door zich goed te laten informeren over het verloop van de ziekte, de mogelijkheden van behandeling en de vooruitzichten.


Het is verstandig tijdig te kiezen voor aangepast werk of omscholing. In de werksfeer dient gestreefd te worden naar een zo goed mogelijke balans tussen belastbaarheid en belasting.


Samenwerking werkgever en ARBO-dienst
Wanneer een werknemer astma heeft is positieve opstelling van leidinggevenden en ARBO-diensten en een goede communicatie met collega’s is van groot belang. Het op de hoogte brengen van leidinggevenden en collega’s over wat de ziekte astma inhoudt, welke beperkingen ten aanzien van het werk en de werkomstandigheden de aandoening met zich meebrengt en welke maatregelen mogelijk zijn om klachten te voorkomen is hierbij een eerste stap. Een goede communicatie tussen huisarts en bedrijfsarts draagt ertoe bij dat ook de bedrijfsarts op de hoogte is astma bij een werknemer. Het tijdig nemen van maatregelen op de werkvloer en het uitvoeren van periodiek gezondheidsonderzoek kunnen het verergeren van de ziekte vertragen.

Gezonde Lucht Werkt Beter
Het Astma Fonds en het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) hebben een meerjarenprogramma 'Gezonde Lucht Werkt Beter' ontwikkeld om de werkplek geschikter te maken voor mensen met luchtwegklachten. Voor meer informatie: www.gezondeluchtwerktbeter.nl
Preventieve maatregelen werkgevers

Maatregelen die werkgevers kunnen nemen voor een collega met astma:

Vervang materiaal dat stof aantrekt
Zorg voor goede ventilatie en luchtcirculatie
Planten op de werkplek voor luchtzuivering
Houd de werkplek goed schoon
Vervang schadelijke en adembenemende stoffen in productieproces
Stel een rookbeleid in. Per 1 januari hebben werknemers recht op een rookvrije werkplek
Communiceer duidelijk over omgangsregels (parfumgebruik beperken, kasten sluiten, etc)
Houd rekening met grillig karakter astma (in verband met onverwacht verzuim)
Bied de mogelijkheid tot regelmatige werktijden, vermijd werken onder tijdsdruk en bied veel regelmogelijkheden in het werkPreventieve maatregelen werknemers:

Maatregelen die werknemers met astma zelf kunnen nemen:

Zorg dat u in goede conditie bent (bewegen en gezonde voeding)!
Geef duidelijk aan wat uw wensen en behoeften zijn: zet het belang van gezonde lucht op de agenda van een werkoverleg
Vraag eventuele verandering van werkplek en/of functie aan
Indien nodig, ga op zoek naar een goede psychologische begeleiding, bijvoorbeeld door het volgen van een cursus persoonlijke effectiviteit.


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Advertenties

Verwijzingen

Advertenties

Advertenties

Advertenties

Advertenties

Advertenties

Advertenties

  • Adverteren bij Daisycon

speedtracker


Copyright 2002-2019